Disse landene er i faresonen


Disse landene er i faresonen

Flere europeiske land har sett en bekymringsfull økning i smitten de siste dagene. Disse blir etter alt å dømme «røde» etter FHIs vurdering mot slutten av uka.