Diskusjonen rundt paragraf 2c handler om hvem som har rett til et liv


Diskusjonen rundt paragraf 2c handler om hvem som har rett til et liv

Diskusjonen rundt selvbestemt abort handler ikke om kvinners rett. Den har vi alle fram til fosteret er 12 uker.