Digitalisering på leirføtter


Digitalisering på leirføtter

KOMMENTAR: Det er svært gledelig at forvaltningen skal samordne begrepene sine. Men begrepsarbeidet må følge etablerte metoder, ellers kan det være forgjeves.