Digitalisering på ledernes agenda


Digitalisering på ledernes agenda

Statsansattundersøkelsen viser en økning av statlige ledere som ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Likevel er det fortsatt en vei å gå på det digitale området.