Difor samlar vi


Difor samlar vi

Kva skal vi med plater, bøker og CD-ar, når alt er tilgjengeleg på Internett?
Les mer om: