Diabetestelefonen har firedoblet trafikken


Diabetestelefonen har firedoblet trafikken

Diabeteslinjen – Diabetesforbundets veiledningstelefon – har fått fire ganger så mange henvendelser i mars som i en vanlig måned. Nå økes kapasiteten.