Dette hastverket er livsfarlig


Dette hastverket er livsfarlig

Hastverket med å få på plass en smittesporings-app som kan overvåke oss alle, kan ødelegge for formålet det skal oppnå.