Dette har skjedd i Omanbukta: Drama i eksplosivt farvann


Dette har skjedd i Omanbukta: Drama i eksplosivt farvann

Dramaet omkring «Front Altair» skjer i et farvann der oljetankerne går i skytteltrafikk og forholdet mellom Iran og USA er uhyre anstrengt.
Les mer om: