- Det var vanskelig å ikke begynne å gråte selv


- Det var vanskelig å ikke begynne å gråte selv

Døtrene dukket plutselig opp for å synge på Elisabeth Andreassens store dag. Slik klarte de å lure mora.