Det store paradokset i norsk privatskolepolitikk


Det store paradokset i norsk privatskolepolitikk

Hvordan kan det ha seg at det offentlig finansierte privatskolemarkedet har blitt interessant for finansspekulasjon?