- Det pinligste som er levert av Rosenborg på Lerkendal noensinne