Det italienske selskapet har 27 inkassosaker mot seg på til sammen 22 mill. kroner(pluss)