Det gikk bra i 11 år – så fikk eieren en overraskende beskjed