Det er riktig at «vi må stole på forskerne», men vi skal ikke stole blindt på dem som sier at vi må stole på dem


Det er riktig at «vi må stole på forskerne», men vi skal ikke stole blindt på dem som sier at vi må stole på dem

GJESTEKOMMENTAR: Det er viktig å huske at vi ikke stoler på forskerne fordi de alltid har rett, men fordi vitenskapen gjør dem best kvalifisert for å tolke verden.
Les mer om: