Det er ikkje skamfullt å søke hjelp. Det er modig


Det er ikkje skamfullt å søke hjelp. Det er modig

– Nokre gonger vel rusen deg. Fordi ein tenker at ein ikkje har noko val. At ein ikkje har noko anna, skriv Torkel Eikevik, som rettar ein stor takk til helsevesenet og medpasientane sine.