Det er ikke noe poeng med et fysisk laboratorium når disse samler inn kunstig intelligens