"Det er heilt klart ein verkeleg storbonde som har budd her"(pluss)


"Det er heilt klart ein verkeleg storbonde som har budd her"(pluss)

– Her stod det på 700-talet eit 25 meter langt, sju meter breitt og sju meter høgt langhus med veldig utsikt over Bondalen. Dette er det flottaste jarnalderhuset vi har funne på heile Vestlandet.
Les mer om: