Det blir verken mer eller mindre likeverd av å fjerne 2c – bare mer forvirring


Det blir verken mer eller mindre likeverd av å fjerne 2c – bare mer forvirring

Helt siden tidlig på 1990-tallet har KrF hevdet at abortlovens paragraf 2c er diskriminerende. Nå er det tema for regjeringsforhandlinger. Men er det riktig at paragrafen diskriminerer?
Les mer om: