Derfor vekker skovalget oppsikt


Derfor vekker skovalget oppsikt

Hertuginnens valg av fottøy skaper overskrifter av mer enn én grunn.