- Denne næringen er ganske satt med 98 prosent mannfolk


- Denne næringen er ganske satt med 98 prosent mannfolk

Ingunn Kjelstad står i bresjen for en ny milliardsatsing på skogbruket på Vestlandet. Men satsingen får konsekvenser. Nå er hun sparket ut av Norges Skogeierforbund.
Les mer om: