Den skulle vært i Afrika - men svingte feil og havnet på Sørsjeteen