Den nye treningsfilosofien som fikser ryggen


Den nye treningsfilosofien som fikser ryggen

Ryggsmerter utgjør et stort folkehelseproblem. Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til legebesøk, korttids og langtids sykefravær, samt uføretrygd. Riktig trening kan få mange ut av helsekøen.