Den norske kirke advarer om sprit og ild


Den norske kirke advarer om sprit og ild

Bruk av håndsprit og tenning av lys har ført til brannskader under en konfirmasjonssamling. Kirkeverge mener ulykken kunne vært unngått.