Den lokale legeforeningen slår alarm om fastlegekrisa(pluss)


Den lokale legeforeningen slår alarm om fastlegekrisa(pluss)

Hovedtillitsvalgt i den Norske legeforening, Christine Strøm Skogstad, og styremedlem Stein Pedersen har skrevet et brev til utvalg for omsorg der de konkluderer med at situasjonen er så kritisk at de krever omgående og aktiv handling fra politikere og administrasjon.