Den glemte mannen


Den glemte mannen

Landets seniorsentre er særs viktige for å forebygge ensomhet hos eldre. I dag er disse i liten grad tilpasset menn.