Delstat erklærer unntakstilstand


Delstat erklærer unntakstilstand

Delstaten New South Wales har erklært sju dagers unntakstilstand som følge av den svært kraftige skogbrannen som så langt har tatt tre menneskeliv.
Les mer om: