Deler ut 600 offentlige millioner i året – refses av Riksrevisjonen for habilitetsproblemer


Deler ut 600 offentlige millioner i året – refses av Riksrevisjonen for habilitetsproblemer

Riksrevisjonen påpeker «betydelige habilitetsutfordringer» hos Norsk filminstitutt, som deler ut over 600 millioner offentlige kroner i året. Kulturdepartementet stiller ikke strenge nok krav, mener revisjonen.
Les mer om: