DEBATT: - Vi mener at nordmenn er svært bevisste på personvern