Debatt: Vensmoen Eiendom AS - hva nå?


Debatt: Vensmoen Eiendom AS - hva nå?

Jan Arild Ellingsen svarer på beskyldningene om at han var illojal, da han varslet rådmann og kontrollutvalget om låneopptak i Vensmoen Eiendom.