DEBATT: Offentlig nasjonal skyløsning eller offentlig markedsplass for skyløsninger?