DEBATT: - Nå må alle gå over til tofaktor. Risikoen ved å la være er for stor