DEBATT: Hvordan navigere i et mer krevende, digitalt trusselbilde?