DEBATT: Ambassadør­nettverk kan være nøkkelen til gode endrings­prosesser