DEBATT: – Dette er de vanligste trusselaktørene norske virksomheter møter. Én er farligere enn alle andre