De som fikk tidlig mens og sen overgangsalder, fikk oftere demens


De som fikk tidlig mens og sen overgangsalder, fikk oftere demens

Jo lengre tid i livet en kvinne er fruktbar, jo større er risikoen for at hun får demens, viser en befolkningsstudie fra Sverige.
Les mer om: