De med ADHD har litt mindre hjerne


De med ADHD har litt mindre hjerne

Nye funn viser at personer med ADHD har en noe mindre hjerne enn andre. Forskere mener det viser at ADHD er fysisk betinget, ikke bare dårlig oppførsel.