De hjemløse som forsvinner fra systemet


De hjemløse som forsvinner fra systemet

Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet. De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet.
Les mer om: