De eldste krever minst av sykehusene før de dør


De eldste krever minst av sykehusene før de dør

Er de eldste mindre kravstore enn yngre generasjoner?