Datatilsynet: Undersøkelse viser følelse av maktesløshet og tydelige tegn på nedkjøling