Dansk studie: – Ensomme hjertepasienter har økt risiko for å dø etter utskrivelsen


Dansk studie: – Ensomme hjertepasienter har økt risiko for å dø etter utskrivelsen

– Ikke lett å gjøre noe med opplevelsen av ensomhet, men det å legge til rette for god oppfølging hjelper, kommenterer norsk hjertespesialist.