Dale (FrP) tvinges til å legge fram forslag om veiprising


Dale (FrP) tvinges til å legge fram forslag om veiprising

Samferdselsdepartementet er i gang med å utrede et system for veiprising, til tross for ministerens motvilje mot systemet. Nå vil KrF ha fortgang i arbeidet.