Dagpengemottakere går glipp av feriepenger neste år


Dagpengemottakere går glipp av feriepenger neste år

Regjeringen og Frp sier torsdag nei til å gjeninnføre ordningen med at dagpengemottakere får opptjent feriepenger.
Les mer om: