Dødsraten stiger


Dødsraten stiger

Over 1,2 millioner mennesker har hittil fått påvist koronavirus. Tallet på døde nærmer seg 70.000, og dødsraten stiger.