Dødelig syndrom påvist i Norge


Dødelig syndrom påvist i Norge

Vexas-syndromet, som ble påvist i Danmark denne uka, er også oppdaget i Norge. Oslo universitetssykehus kjenner til fem tilfeller - én mann døde.