Død kvinne med spesielt Trump-ønske


Død kvinne med spesielt Trump-ønske

93 år gamle Georgia hadde et helt eget ønske i nekrologen sin.