Coronakrisen førte til at eldre sa nei til sykehjemsplasser


Coronakrisen førte til at eldre sa nei til sykehjemsplasser

Bergen er en av kommunene i landet med lengst sykehjemskø. Men under coronakrisen sto opptil 60 sykehjemsplasser ledige fordi eldre ikke våget å si ja til dem. 
Les mer om: