Cleese flytter til Karibia


Cleese flytter til Karibia

John Cleese (78) er lei av hvordan Storbritannia drives.