Cisco spår om mobil og wifi


Cisco spår om mobil og wifi

I 2022 vil mobile nettverk støtte flere enn 12 milliarder mobile enheter og IOT-forbindelser, hevder Cisco i en fersk rapport.
Les mer om: