Chrome øker fortsatt, Firefox sliter


Chrome øker fortsatt, Firefox sliter

I juli økte Chromes brukerandel 0,8 prosentpoeng.
Les mer om: