Charterfeber i hyttemarkedet


Charterfeber i hyttemarkedet

Etterspørselen etter fritidsboliger i utlandet er tredoblet på to år.